poniedziałek, 6 czerwca 2016

Nowoczesne sztachety PVC jest istotnym elementem każdej posiadłości.

Naczelnym zadaniem jest ochrona posesji przed osobami nieupoważnionymi do wejścia na jej obszar. Tymczasem jak zbudowanie ogrodzenia ma się do obowiązującego w Kraju prawa budowlanego. Nadzwyczaj często używa się tzw. regułę prawej strony. Polega ona na tym że posiadacz nieruchomości ma obowiązek ogrodzenia przodu własnej nieruchomości a także prawej strony. Część ogrodzenia z tyłu posiadłości winna być opłacona przez obu sąsiadów po połowie. Powyższa zasada ogradzania terenu nie znajduje odzwierciedlenia w wiążących ustawach. Krajowe akt prawne nie normuje sprawy opłacania wydatków budowy ogrodzenia Poznań. Jest to sprawa uściślana jednostkowo pomiędzy sąsiadami. Choć jakaś ze stron może ogłosić że nie jest jej potrzebne ogrodzenie i sami będziemy musieli pokryć koszty postawienia takiego ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet
. Nie mniej jednak Kodeks Cywilny głosi, iż ogrodzenie znajdujące się na granicy ma służyć obu sąsiadom, z tej przyczyny bez względu na to który sąsiad poniósł koszty budowy plot PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet obie strony mają obowiązek pokryć koszty jego eksploatacji. Ogrodzenie od strony sąsiada powinno być zbudowane w osi działki, jeżeli sąsiad zgodzi się na budowę ogrodzenia. W przypadku braku ugody ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy inwestora, aby druga strona nie mogła posądzić sąsiada o naruszenie granicy.Nowoczesne ogrodzenie z Winylu od strony ulicy nie może przekraczać granicy nieruchomości.

W przypadku działek narożnych może się okazać iż płot powinno posiadać ścięty ten kąt. Balaski plastikowe na plot i furtkę ze sztachet
nie może także utrudniać widzialności na szosie. Zbudowanie ogrodzenia Poznań nie potrzebuje pozwolenia na budowę, jednakże w czasami wymaga zgłoszenia przewidywanej budowy płotu do starostwa powiatowego. Powinno się to zrobić w wypadku ogrodzeń stawianych od strony dróg, szosy, placów i innych miejsc publicznych. Dotyczy to również ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m bez względu na to z jakiej strony posesji będzie to ogrodzenie zlokalizowane. Zwolnione z konieczności zawiadamiania i pozyskania pozwolenia są plotki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające 2,2 m wielkości i zlokalizowane między przylegającymi posiadłościami.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza